Moje cesta

Kdo jsem a proč se zabývám psychoterapií?

Řídím se tím, že hlavním expertem na Váš život jste Vy. Pokud ovšem hledáte kreativního, spolehlivého a poctivého průvodce, tak mě kontaktujte.

Pracovala jsem v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Vedla jsem i terapeutické skupiny v ESETu. Poskytovala jsem individuální i párové konzultace ve zdravotnickém zařízení pro komplexní psychosomatickou péči. Několik let vedu svou soukromou psychoterapeutickou praxi. Mám zkušenosti se supervizí pro pomáhající profese.

Pro Český rozhlas jsem 15 let připravovala pořady s předními českými odborníky. Vysílala jsem pořady Karambol, Pod peřinou, Ordinace a Co vy na to, doktore?

Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Dosáhla jsem úplného psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví. Jsem certifikovaným psychoterapeutem České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Absolvovala jsem také Mgr. studium na FHS UK specializaci supervize v sociálních službách. Jsem členem Asociace supervizorů pomáhajících profesí (ASuPP) a mimořádným členem Českého institutu pro supervizi (ČIS). 

Moje cesta 

Jak se poznat a zamést si před vlastním prahem?

Vzdělání 

Katedra řízení a supervize FHS UK - Mgr.  - specializace supervize v pomáhajících profesích

Pražská vysoká škola psychosociálních studií  - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Certifikovaný psychoterapeut a člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)

Člen daseinsanalytické společnosti (ČDS)

Akreditovaný supervizor pro pomáhající profese

Člen Asociace supervizorů pomáhajících profesí (ASuPP) 

Certifikovaný supervizor a mentor České Asociace pro Psychoterapii (ČAP)

Mimořádný člen Českého institutu pro supervizi (ČIS)

Člen Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP)

Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně

Výcviky

Supervizní výcvik - vedení doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. a doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. - v celkovém rozsahu 612 hodin 

Certifikovaný supervizor nejvyššího 3. stupně ASuPP

Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - vedení PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. a PhDr. Daniela Wurstová - v celkovém rozsahu 614 hodin

Lege artis v psychoterapii - vedení doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. - rektor PVŠPS

Úplné psychoterapeutické vzdělání - v celkovém rozsahu 1670 hodin

Semináře

Relaxační techniky v terapii - Mgr. Lenka Procházková

Osobní existenciální analýza - doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II. a III. - PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

Vyjednávání a řešení konfliktů - Mgr. Martina Tesařová

Time management - PhDr. Dana Rabiňáková

Kreativní techniky v supervizi, Supervize organizace - Mgr. Jana Merhautová

Personalistika a Leadership - Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Moje diplomy

Co umím?

Od roku 2017 jsem také certifikovaným členem České asociace pro psychoterapii, více info zde:

Moje praxe 

Kde jsem získávala zkušenosti?

  • koterapeut v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze, pod supervizí PhDr. Jitky Douchové párová a rodinná terapie
  • koterapeut v Zařízení sociální intervence Kladno - koterapeut ve skupinách rodičů závislých na alkoholu a drogách, koterapeut v komunitě alkoholiků a drogově závislých pod supervizí PhDr. Jany Petrákové
  • vedení skupin klientů s různými poruchami osobnosti s PhDr. Janem Jakubem Zlámaným, Ph.D. v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET
  • terapeut v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze 2, párová a rodinná psychoterapie s Mgr. et Mgr. Pavlem Ratajem, spolupráce s OSPOD při řešení péče o děti po složitých rozvodech

Moje pořady

Co jsem připravovala pro Český rozhlas?

Karambol - dohromady šest let jsem na každý všední den připravovala rozhovory s odborníky z oblasti medicíny, psychologie a sociální práce o životních tématech

Ordinace - tři roky jsem si vždy v neděli povídala s lékaři o zdraví a zdravém životním stylu

Co vy na to, doktore? - tři roky jsme v sobotu se čtyřmi doktory glosovali vybraná témata

Pod peřinou - tři roky jsme si každý páteční večer povídali se sexuologem Radimem Uzlem o problémech z oblasti intimního života

Moje spolupráce s Českým rozhlasem trvala 20 let, během kterých jsem natočila a odvysílala stovky odborných pořadů. 

Pomůžu Vám najít nový směr