Ceník a podmínky spolupráce

Individuální konzultace - osobně

50 minut

1100 Kč

Individuální konzultace - on-line

50 minut

1100 Kč

Párová konzultace

50 minut

1600 Kč

Rodinná konzultace

50 minut

1800 Kč

Emailová konzultace

1 odpověď - dle rozsahu

1100 Kč

Písemná zpráva o průběhu terapie

Zpracování jen pokud je součástí úvodního kontraktu

3000 Kč

Supervize individuální

50 minut

1200 Kč

Mentoring pro psychoterapeuty

50 minut

1400 Kč

Supervize skupinová, týmová do 5 lidí

50 minut

1400 Kč

Supervize skupinová, týmová do 12 lidí

50 minut

1600 Kč

Supervize skupinová, týmová nad 12 lidí

50 minut

1800 Kč

  • Termín konzultace i supervize je možné bezplatně zrušit 72 pracovních hodin předem (bez započítání víkendu).
  • Při pozdějším zrušení konzultace hradí klient konzultaci v plné výši.
  • Platbu za pozdě zrušenou konzultaci nelze započítat do příspěvku z programu VZP, ČPZP, ZP MVČR, OZP.
  • Konzultace začíná i končí v dohodnutém termínu.
  • Všechny konzultace probíhají jen na základě předem domluveného termínu.
  • Platba za sezení je 72 pracovních hodin předem bezhotovostně převodem na účet. 
  • GDPR: Neshromažďuji informace o klientech ve formě stálé evidence. 

Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) mohou čerpat příspěvek z programu preventivní péče o duševní zdraví 5 x 500 korun v celkové výši 2500 korun za 5 realizovaných a uhrazených konzultací. Více informací najdete na webu ČPZP - zde.


Pojištěnci ZP MVČR mohou čerpat příspěvek z programu Psychoterapeutické poradenství 10 x 400 korun v celkové výši 4000 korun za 10 realizovaných a uhrazených konzultací. Více informací najdete na webu ZP MVČR - zde


Pojištěnci ZP ŠKODA mohou čerpat příspěvek z programu podpora péče o duševní zdraví příspěvek v celkové výši 2000 korun. Více informací najdete na webu ZP ŠKODA - zde


Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mohou čerpat příspěvek z programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory 10 x 500 korun v celkové výši 5000 korun za 10 realizovaných a uhrazených konzultací. Vstupní podmínkou je, aby měl klient na čerpání tohoto programu vystavený poukaz od VZP. Více informací najdete na webu VZP - zde .

Pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) mohou čerpat příspěvek z programu Benefity OZP podle výše získaných bodů v rámci prezenční psychoterapie u odborníka, který je členem České Asociace pro Psychoterapii - zde

Pomůžu Vám najít nový směr