Individuální konzultace - osobně

50 minut

1100 Kč

Individuální konzultace - on-line

50 minut

1100 Kč

Párová konzultace

50 minut

1600 Kč

Rodinná konzultace

50 minut

1800 Kč

Emailová konzultace

1 odpověď - dle rozsahu

1100 Kč

Písemná zpráva o průběhu terapie

Zpracování jen pokud je součástí úvodního kontraktu

3000 Kč

Supervize individuální

50 minut

1200 Kč

Mentoring pro psychoterapeuty individuální

50 minut

1500 Kč

Supervize skupinová, týmová do 5 lidí

50 minut

1400 Kč

Supervize skupinová, týmová do 12 lidí

50 minut

1600 Kč

Supervize skupinová, týmová nad 12 lidí

50 minut

1800 Kč

Mentoring pro skupiny psychoterapeutů

50 minut

2000 Kč

Ceník a podmínky spolupráce

  • Termín konzultace i supervize je možné bezplatně zrušit 72 pracovních hodin předem (bez započítání víkendu).
  • Při pozdějším zrušení konzultace hradí klient konzultaci v plné výši.
  • Platbu za pozdě zrušenou konzultaci nelze započítat do příspěvku z programu VZP, ČPZP, ZP MVČR, OZP.
  • Konzultace začíná i končí v dohodnutém termínu.
  • Všechny konzultace probíhají jen na základě předem domluveného termínu.
  • Platba za sezení je 72 pracovních hodin předem bezhotovostně převodem na účet. 
  • GDPR: Neshromažďuji informace o klientech ve formě stálé evidence. 

Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) mohou čerpat příspěvek z programu preventivní péče o duševní zdraví 5 x 500 korun v celkové výši 2500 korun za 5 realizovaných a uhrazených konzultací. Více informací najdete na webu ČPZP - zde.


Pojištěnci ZP MVČR mohou čerpat příspěvek z programu Psychoterapeutické poradenství 10 x 400 korun v celkové výši 4000 korun za 10 realizovaných a uhrazených konzultací. Více informací najdete na webu ZP MVČR - zde


Pojištěnci ZP ŠKODA mohou čerpat příspěvek z programu podpora péče o duševní zdraví příspěvek v celkové výši 2000 korun. Více informací najdete na webu ZP ŠKODA - zde


Pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) mohou čerpat příspěvek z programu Benefity OZP podle výše získaných bodů v rámci prezenční psychoterapie u odborníka, který je členem České Asociace pro Psychoterapii - zde


Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mohou čerpat příspěvek z programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory 10 x 500 korun v celkové výši 5000 korun za 10 realizovaných a uhrazených konzultací. Vstupní podmínkou je, aby měl klient na čerpání tohoto programu vystavený poukaz od VZP. Více informací najdete na webu VZP - zde .

Pomůžu Vám najít nový směr